少年

Wu wu wu

 • Wu wu wu
 • Wooh wooh
 • Wu wu wu
 • Wooh wooh
 • 换种生活
 • 让自己变得快乐
 • 放弃执着
 • 天气就会变得不错
 • 每次走过
 • 都是一次收获
 • 还等什么 做对的选择
 • 过去的
 • 就让它过去吧
 • 别管那是一个玩笑还是谎话
 • 路在脚下
 • 其实并不复杂
 • 只要记得你是你呀
 • Wu wu wu
 • Wooh wooh
 • Wu wu wu
 • Wooh wooh
 • 我还是从前那个少年
 • 没有一丝丝改变
 • 时间只不过是考验
 • 种在心中信念丝毫未减
 • 眼前这个少年
 • 还是最初那张脸
 • 面前再多艰险不退却
 • Say never never give up
 • Like a fire
 • Wu wu wu
 • Wooh wooh
 • 换种生活
 • 让自己变得快乐
 • 放弃执着
 • 天气就会变得不错
 • 每次走过
 • 都是一次收获
 • 还等什么 做对的选择
 • 过去的
 • 就让它过去吧
 • 别管那是一个玩笑还是谎话
 • 路在脚下
 • 其实并不复杂
 • 只要记得你是你呀
 • Miya miya miya miya miya
 • Call me
 • Miya miya miya miya miya
 • 我还是从前那个少年
 • 没有一丝丝改变
 • 时间只不过是考验
 • 种在心中信念丝毫未减
 • 眼前这个少年
 • 还是最初那张脸
 • 面前再多艰险不退却
 • Say never never give up
 • Like a fire
 • 追逐生命里光临身边的每道光
 • 让世界因为你的存在变的闪亮
 • 其实你我他并没有什么不同
 • 只要你愿为希望画出一道想象
 • 成长的路上必然经历很多风雨
 • 相信自己终有属于你的盛举
 • 别因为磨难 停住你的脚步
 • 坚持住 就会拥有属于你的蓝图
 • Wu wu wu
 • Wooh wooh
 • 我还是从前那个少年
 • 没有一丝丝改变
 • 时间只不过是考验
 • 种在心中信念丝毫未减
 • 眼前这个少年
 • 还是最初那张脸
 • 面前再多艰险不退却
 • Say never never give up
 • Like a fire
 • 我还是从前那个少年miya
 • 我还是从前那个少年miya
 • 我还是眼前这个少年miya
 • 我还是从前那个少年miya
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
let's listen..

219 16 1357

2020-7-21 19:18

Quà

Tổng: 3 75

Bình luận 16