ทนดูไม่ได้

ก่อนจากกัน

 • ก่อนจากกัน
 • นั้นรักเธอ ยิ่งสิ่งใด
 • ผิดเพียงไหน
 • มิเคย เคืองโกรธ ซักที
 • แต่มาครั้งนี้ ห้ามใจ
 • ไว้ไม่ไหวจริงๆ
 • เลือดในกาย
 • ร้อนพุ่งเป็นควัน
 • พล่านออกมา
 • เจอะตำตา เห็นชัดเจน
 • และโป่รงใส
 • เธอคู่เคียงใคร
 • ก้าวเดินไป ต่อหน้าตา
 • สุดจะทนดูเธอหยามใจกัน
 • พลันรีบเดิน เลี่ยงมา
 • ครั้งนี้ ตำตา
 • แหละสุดจะตำใจที่สุดเลย
 • วันหนึ่งหรอกหนา
 • แล้วจะรู้สึก
 • แล้วเธอจะรู้สึก
 • วันใดเธอเดินทาง
 • พลาดไป
 • เจ็บปวดใจใครจะดูแล
 • และสนใจ
 • จะโกรธจะแค้น
 • เธอสักเท่าไหร่
 • ก็ทำใจไม่ได้
 • เธอจะเป็นจะตายทั้งคน
 • ทนดู ไม่ได้
 • ก่อนจากกัน
 • นั้นรักเธอ ยิ่งสิ่งใด
 • ผิด เพียงไหน
 • มิเคย เคืองโกรธ ซักที
 • แต่มาครั้งนี้ ห้ามใจ
 • ไว้ไม่ไหวจริงๆ
 • เลือดในกาย
 • ร้อนพุ่งเป็นควัน
 • พล่านออกมา
 • เจอะตำตา เห็นชัดเจน
 • และโปร่งใส
 • เธอคู่เคียงใคร
 • ก้าวเดินไป ต่อหน้าตา
 • สุดจะทนดูเธอหยามใจกัน
 • พลันรีบเดิน เลี่ยงมา
 • ครั้งนี้ ตำตา
 • แหละสุดจะตำใจที่สุดเลย
 • วันหนึ่งหรอกหนา
 • แล้วจะรู้สึก
 • แล้วเธอจะรู้สึก
 • วันใดเธอเดินทาง
 • พลาดไป
 • เจ็บปวดใจใครจะดูแล
 • และสนใจ
 • จะโกรธจะแค้น
 • เธอสักเท่าไหร่
 • ก็ทำใจ ไม่ได้
 • เธอจะเป็นจะตายทั้งคน
 • ทนดู ไม่ได้
 • วันหนึ่งหรอกหนา
 • แล้วจะรู้สึก
 • แล้วเธอจะรู้สึก
 • วันใดเธอเดินทาง
 • พลาดไป
 • เจ็บปวดใจใครจะดูแล
 • และสนใจ
 • จะโกรธจะแค้น
 • เธอสักเท่าไหร่
 • ก็ทำใจ ไม่ได้
 • เธอจะเป็นจะตายทั้งคน
 • ทนดู ไม่ได้
 • วันหนึ่งหรอกหนา
 • แล้วจะรู้สึก
 • แล้วเธอจะรู้สึก
 • วันใดเธอเดินทาง
 • พลาดไป
 • เจ็บปวดใจใครจะดูแล
 • และสนใจ
 • จะโกรธจะแค้น
 • เธอสักเท่าไหร่
 • ก็ทำใจ ไม่ได้
 • เธอจะเป็นจะตายทั้งคน
 • ทนดู ไม่ได้
 • จะโกรธจะแค้น
 • เธอสักเท่าไหร่
 • ก็ทำใจ ไม่ได้
 • เธอจะเป็นจะตายทั้งคน
 • ทนดู ไม่ได้
00:00
-00:00
ดูรายละเอียดเพลง
แชร์ไปที่: QZone Sina Weibo
มาฟังเพลงเดี่ยวของฉันเถอะ!

47 11 1

2020-9-7 15:42

ชาร์ตของขวัญ

รวม: 0 40

ความเห็น 11