จากนี้ไปจนนิรันดร์

แค่ได้มองตาเธอในวันนั้น

 • แค่ได้มองตาเธอในวันนั้น
 • จากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียว
 • เปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยว
 • ให้มีความหมาย
 • ไม่ว่าฉันและเธอ
 • ต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไหร่
 • คำว่ารักจะผูกใจเราไว้
 • ไม่ให้ไกลกัน
 • จากที่เคยเย็นชาก็หวั่นไหว
 • จากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคย
 • สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลย
 • เธอบอกกันให้รู้
 • เปลี่ยนชีวิตฉันไป
 • อยากอยู่นานๆ
 • เพื่อจะเฝ้าดู
 • วันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไร
 • ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้
 • ว่าชีวิตมันดีเช่นไร
 • เมื่อได้มีบางคนข้างกาย
 • เมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆ กัน
 • ฉันมอบชีวิต
 • ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
 • ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น
 • รักของเราจะอยู่จนวันตาย
 • จะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้ม
 • จะเป็นลมโอบเธอเมื่อร้อนใจ
 • กี่ปัญหามากมายเพียงใด
 • เรามีกันไม่แพ้
 • ต่อไปนี้สัญญา
 • จะเกิดอะไรกับเธอแล้วแต่
 • คนๆ นี้ไม่มีวันจะหายไป
 • ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้
 • ว่าชีวิตมันดีเช่นไร
 • เมื่อได้มีบางคนข้างกาย
 • เมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆ กัน
 • ฉันมอบชีวิต
 • ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
 • ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น
 • รักของเราจะอยู่จนวันตาย
 • ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้
 • ว่าชีวิตมันดีเช่นไร
 • เมื่อได้มีบางคนข้างกาย
 • เมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆ กัน
 • ฉันมอบชีวิต
 • ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
 • ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น
 • รักของเราจะอยู่จนวันตาย
00:00
-00:00
View song details
Shared to: QZone Sina Weibo
เพลงเพราะ..แต่คนร้อง..อือ..เฮ้ย

90 7 4020

2020-7-23 18:37

Gifts

Total: 0 34

Comments 7