Gõ Cửa Trái Tim

Gõ cửa trái tim vai em được vào

 • Gõ cửa trái tim vai em được vào
 • Dù tình xót xa chung thân tuyệt đào
 • Ngủ vùi với chiêm bao nổi niềm mắt xanh xao
 • Nhưng em vẩn ngóng tim anh mở cửa
 • Gỏ cửa trái tim sao em hững hờ
 • Ngõ hồn tái tê năm canh thẩn thờ
 • Nghẹn lòng mắt giăng tơ để một mối bơ vơ
 • Khi không anh nhốt em trong đợi chờ
 • Ôi cửa tim em bằng vàng
 • Nên tiếng kêu nghe bè bàng
 • Để anh gõ cửa miên man
 • Mà em không chút hỏi han
 • Anh buồn lang thang
 • Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng
 • Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng
 • Đàn lở phím sai cung
 • Tình này cũng mông lung
 • Tim em ai khóa để anh lạnh lùng
 • Gõ cửa trái tim vai em được vào
 • Dù tình xót xa chung thân tuyệt đào
 • Ngủ vùi với chiêm bao nổi niềm mắt xanh xao
 • Nhưng em vẩn ngóng tim anh mở cửa
 • Gỏ cửa trái tim sao em hững hờ
 • Ngõ hồn tái tê năm canh thẩn thờ
 • Nghẹn lòng mắt giăng tơ để một mối bơ vơ
 • Khi không anh nhốt em trong đợi chờ
 • Ôi cửa tim em bằng vàng
 • Nên tiếng kêu nghe bè bàng
 • Để anh gõ cửa miên man
 • Mà em không chút hỏi han
 • Anh buồn lang thang
 • Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng
 • Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng
 • Đàn lở phím sai cung
 • Tình này cũng mông lung
 • Tim em ai khóa để anh lạnh lùng
 • Tim em ai khóa để anh lạnh lùng
 • Đàn lở phím sai cung
 • Tình này cũng mông lung
 • Tim em ai khóa để anh lạnh lùng
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
4 điểm về chỗ

439 46 1

1-9 01:01 iPhone 7

Quà

Tổng: 0 29

Bình luận 46