ไม่อยากให้ผ่านคืนนี้

ฮาฮา

 • ฮาฮา
 • เหมือนท้องฟ้าเป็นใจให้ฉัน
 • โปรยหยาดฝนชโลมชีวัน ชุบชีวิตให้มีสีสัน
 • รักที่เหมือนมีเพียงในฝัน คงไม่มีตัวตนอะไร
 • แล้วฝันนั้นที่มัว ก็ใส
 • แล้วในคืนนี้ก็มีเพียงเรา ใต้หมู่ดาว
 • เธอกอดฉันไว้ หนาวก็พลันอุ่นกาย
 • ไม่อยากให้ผ่านคืนนี้รู้ไหม ขอให้มีเพียงเราได้ไหม
 • ฉันและเธอและภาษาใจ ให้นานเท่านานอย่างนี้
 • ไม่อยากให้ผ่านคืนนี้รู้ไหม ทุกนาทีที่ใจฉันไหว
 • ฉันและเธอทุกลมหายใจ
 • แต่แล้วทำไม ต้องจากฉันไป
 • เป็นดังต้นไม้ของเธอ เธอคอยดูแลชิดใกล้
 • จนมีดอกสวยแซมใบ
 • ได้โปรดอย่าปล่อย อย่าทิ้งให้มันร่วงโรย
 • เหมือนท้องฟ้าเป็นใจให้ฉัน
 • โปรยหยาดฝนชโลมชีวัน ชุบชีวิตให้มีสีสัน
 • แล้วในคืนนี้ก็มีเพียงเรา ใต้หมู่ดาว
 • เธอกอดฉันไว้ หนาวก็พลันอุ่นกาย
 • ไม่อยากให้ผ่านคืนนี้รู้ไหม ขอให้มีเพียงเราได้ไหม
 • ฉันและเธอและภาษาใจ ให้นานเท่านานอย่างนี้
 • ไม่อยากให้ผ่านคืนนี้รู้ไหม ทุกนาทีที่ใจฉันไหว
 • ฉันและเธอทุกลมหายใจ
 • แต่แล้วทำไม ต้องจากฉันไป
 • แล้วทำไม ต้องจากฉันไป
00:00
-00:00
View song details
Shared to: QZone Sina Weibo
Let's listen to my solo!

126 9 1951

2020-11-25 16:03 iPhone 8

Gifts

Total: 0 16

Comments 9