ใจรัก

เมื่อดวงใจมีรัก

 • เมื่อดวงใจมีรัก
 • ดั่งเจ้านกโผบิน
 • บินไปไกลแสนไกล
 • หัวใจฉันก็ลอยลิบไป
 • ถึงแดนดินถิ่นใดนะใจ
 • โอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ย
 • เมื่อต่างเราก็รัก
 • จักเกรงกลัวฉันใด
 • ใจเรานั้นแน่นอน
 • ขอให้เธอมั่นใจรักจริง
 • รักเธอจริงแน่ใจขอวอน
 • ก่อนตัดใจร้างลา
 • โอ้ ใจ รักเธอ
 • คิดถึงเธอ
 • เฝ้า ครวญหา
 • โอ้ ใจ นะเออ
 • ไยละเมอ ถึงเธอ ร่ำไป
 • เมื่อดวงใจมีรัก
 • มอบแด่ใครซักคน
 • หมดทุกห้องหัวใจ
 • ขอให้เธอมั่นใจรักจริง
 • ฉันจะยอมมอบกายพักพิง
 • แอบแนบอิงนิรันดร์
 • โอ้ ใจ รักเธอ
 • คิดถึงเธอ เฝ้า ครวญหา
 • โอ้ ใจ นะเออ
 • ไยละเมอ ถึงเธอ ร่ำไป
 • เมื่อดวงใจมีรัก
 • มอบแด่ใครซักคน
 • หมดทุกห้องหัวใจ
 • ขอให้เธอมั่นใจรักจริง
 • ฉันจะยอมมอบกายพักพิง
 • แอบแนบอิงนิรันดร์
 • ฉันจะยอมมอบกายพักพิง
 • แอบแนบอิงนิรันดร์
00:00
-00:00
View song details
Shared to: QZone Sina Weibo
Let's listen to my solo!

44 4 3483

2021-5-10 21:12 XiaomiRedmi Note 9S

Gifts

Total: 0 5

Comments 4