น้ำตาลาไทร

มาแล้วแก้วตา

 • มาแล้วแก้วตา
 • สัญญาให้ไว้ยังจำ
 • บุญหนีบาปนำ
 • พี่มาไม่เจอนวลนาง
 • ทั่วถิ่น พนาตามหาหมดทาง
 • เจ้าทิ้งสัญญาหรือนาง
 • พี่อ้างว้างอารมณ์
 • นางไม้แม่เอย
 • ไยเฉยให้ช้ำวิญญา
 • นวลน้องไม่มา
 • ยิ่งพาอุราระบม
 • หรือเจ้า เขาไพรบังไว้ซ่อนชม
 • ข้าขอวอนไพรพนม
 • ยอมสิ้นลมบวงสรวงจอมไพร
 • เทพารักษ์ ร่มไทร สาขา
 • อุ้มสมพานางน้องมา
 • ให้ข้าเถิดหนาพระไทร
 • มีน้ำตา ข้าหลั่งรินจากใจ
 • ขอหลั่งไว้ ล้างเท้าเทวดา
 • ขอหนุนตักนาง
 • จนสางอรุโณทัย
 • ยอมแม้สิ้นใจ
 • เซ่นสรวงแด่ปวงเทวา
 • คอย เจ้า แม้เงาไม่เห็นเจ้ามา
 • พี่นี้มีเพียงน้ำตา
 • รินหลั่งลารากไม้ไทรงาม
 • เทพารักษ์ ร่มไทร สาขา
 • อุ้มสมพานางน้องมา
 • ให้ข้าเถิดหนาพระไทร
 • มีน้ำตา ข้าหลั่งรินจากใจ
 • ขอหลั่งไว้ ล้างเท้าเทวดา
 • ขอหนุนตักนาง
 • จนสางอรุโณทัย
 • ยอมแม้สิ้นใจ
 • เซ่นสรวงแด่ปวงเทวา
 • คอย เจ้า แม้เงาไม่เห็นเจ้ามา
 • พี่นี้มีเพียงน้ำตา
 • รินหลั่งลารากไม้ไทรงาม
00:00
-00:00
View song details
Shared to: QZone Sina Weibo
Let's listen to my solo!

45 0 3688

2021-8-4 21:20 XiaomiRedmi Note 9S

Gifts

Total: 0 8

Comments 0