ฝังไว้ในผืนดิน

วันและคืน

 • วันและคืน
 • ที่เวียนหมุนผ่าน
 • ผ่านชีวิตที่ทนมานาน
 • เหลือเกิน
 • มันเกินจะทนแล้วใจ
 • ทำอะไร
 • ให้เธอทุกอย่าง
 • วาดความหวัง
 • ด้วยความจริงจัง ยิ่งใหญ่
 • ไม่เหลืออะไร
 • ให้เห็นกันเลย
 • มีสิ่งเดียว
 • ก็คือช้ำใจ
 • แบกเอาไว้มากมายเกินไป
 • เหลือทน
 • ไม่รู้จะโยนให้ใคร
 • บนแผ่นดิน
 • ที่มันกว้างใหญ่
 • หากจะพอฝังความตรอมใจ
 • ที่มี
 • ชีวิตคงดี
 • กว่าที่เป็นมา
 • เจ็บใจนัก
 • เพราะรักมากไป
 • ไม่เตรียมใจซะบ้าง
 • ไม่ระวัง
 • ก็เพราะมัวแต่ไว้ใจ
 • เก็บความหวังจริงจังที่ให้ไป
 • ฝังลงในผืนดิน
 • แล้วลืมมัน
 • ให้สิ้นไปจากใจเสียคงดี
 • วันและคืน
 • ที่เวียนหมุนผ่าน
 • ผ่านชีวิตที่ทนมานาน
 • เหลือเกิน
 • มันเกินจะทนแล้วใจ
 • บนแผ่นดิน
 • ที่มันกว้างใหญ่
 • หากจะพอฝังความตรอมใจ
 • ที่มี
 • ชีวิตคงดี
 • กว่าที่เป็นมา
 • เจ็บใจนัก
 • เพราะรักมากไป
 • ไม่เตรียมใจซะบ้าง
 • ไม่ระวัง
 • ก็เพราะมัวแต่ไว้ใจ
 • เก็บความหวังจริงจังที่ให้ไป
 • ฝังลงในผืนดิน
 • แล้วลืมมัน
 • ให้สิ้นไปจากใจเสียคงดี
00:00
-00:00
ดูรายละเอียดเพลง
แชร์ไปที่: QZone Sina Weibo
🎧 ฟังเพลงศิลปินไอดอล์ผม🤘

81 4 4529

2021-7-27 14:25 iPhone 11 Pro Max

ชาร์ตของขวัญ

รวม: 0 120

ความเห็น 4