I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR ?

I just wanna

 • I just wanna
 • เป็นแฟนยูได้บ่ ได้บ่
 • แม่แก้มเปิ่นเวิ่น
 • ละเดินอยู่บนหาดทราย
 • แม่นลูกสาวไผ๋คือมางามแท้หล้า
 • หน้าตาลูกครึ่งไทย America
 • อ้ายบอกเลยว่าโดนอกโดนใจ
 • ขอสารภาพตามโต๊ะตามตรง
 • องค์ลงมงลงละว่าแม่นนางสาวไทย
 • ถ้าได้แต่งงาน
 • ฝันอยากจะมีลูกชาย
 • คงหล่อหลายๆ
 • เพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา
 • I just wanna
 • เป็นแฟนยูได้บ่
 • โอ้ล่ะน้อ
 • รูปบ่หล่อแขนเป็นฟอได้บ่น้อน้อง
 • Baby I love you
 • หัวใจอ้ายมันเรียกร้อง
 • ฮ้องดังๆ ข้างในว่า
 • โด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
 • ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง
 • เด้นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
 • หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง
 • เด้นโด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
 • ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะลงทง
 • เด้นโด่ดิดง ละเมื่อเห็นหน้ามน
 • หาลังเทือกะมง มงมง
 • รูปหล่ออย่างพี่
 • อันนี้ต้องแนนนานๆ
 • Style บ้านๆสเปคฝรั่ง
 • อ้ายผิวสีแทนเด้อ บ่แม่นสีดำ
 • มีงานประจำขับเจ็ทสกี
 • หวงยงหวงยางกะพอมีให้เช่า
 • ถ้าถือใจเอ้า อ้ายยกให้ฟรีๆ
 • กระดานโต้คลื่น วิน surf ก็มี
 • อ้ายให้ฟรีๆ
 • เพราะว่าคนนี้อ้ายนั้นถืกใจ
 • I just wanna
 • เป็นแฟนยูได้บ่
 • โอ้ล่ะน้อ
 • รูปบ่หล่อแขนเป็นฟอได้บ่น้อน้อง
 • Baby I love you
 • หัวใจ อ้ายมันเรียกร้อง
 • ฮ้องดังๆ ข้างในว่า
 • โด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
 • ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง
 • เด้นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
 • หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง
 • เด้นโด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
 • ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง
 • เด้นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
 • หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง
 • เท่งโม๊ะ เท่งมง
 • หัวใจอ้ายฮ้องดังว่า โด่ดิดง
 • ดิโด้ดิดงละมันเต้นบ่ตรง
 • ลงโท๊ะ ลงทง
 • เด้นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
 • หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง
 • เด้นโด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
 • ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง
 • เด้นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
 • หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง
 • เด้นโด่ดิดง
 • เด้นโด่ดิดง
 • ลงโท๊ะลงทง
 • ลงโท๊ะลงทง ละเมื่อเห็นหน้ามน
 • เด้นโด่ดิดง
 • เด้นโด่ดิดง
 • ลงโท๊ะลงทง
 • ลงโท๊ะลงทง
 • ละเมื่อเห็นหน้ามน
 • เด้นโด่ดิดง
 • I just wanna
 • เป็นแฟนยูได้บ่ ได้บ่ น้อ
 • ฮ้องดังๆ ข้างในว่า
 • โด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
 • ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง
 • เด้นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
 • หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง
 • เด้นโด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
 • ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง
 • เด้นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
 • หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง
00:00
-00:00
ดูรายละเอียดเพลง
แชร์ไปที่: QZone Sina Weibo
😁 มาโด่ ละมา ดิดงกันดีกว่าค้าบ 🤘

57 9 7271

1-1 19:05 iPhone 11 Pro Max

ชาร์ตของขวัญ

รวม: 0 99

ความเห็น 9