รักกินไม่ได้

เธอไม่รู้ใช่ไหม

 • เธอไม่รู้ใช่ไหม
 • ว่าฉันนั้นมาจากไหน
 • ฉันเป็นใคร
 • เธอจะแคร์หรือเปล่า
 • ฉันนั้นมาจากดิน
 • ไม่ได้มาจากดาว
 • ดูฉันก่อน
 • รับทุกอย่างได้ไหม
 • ในวันนี้ฉันให้เธอตัดสินใจ
 • จะทุกข์ทนลำบากกับฉันไหม
 • ฉันมีแต่รัก
 • รักที่กินไม่ได้
 • ฉันมีแต่ใจ
 • ที่ช้ำมาแล้วหลายครั้ง
 • ฉันมีแต่ตัว
 • ถ้าเธอไม่กลัวพลาดพลั้ง
 • แล้วคนมาจากดิน
 • จะรักเธอไปจนสิ้นลมหายใจ
 • เธอรู้แล้วใช่ไหม
 • ว่าฉันไม่มีอะไร
 • แล้วเธอยัง
 • จะไปด้วยกันหรือเปล่า
 • ฉันนั้นมาจากดิน
 • ไม่ได้มาจากดาว
 • ดูฉันก่อน
 • รับทุกอย่างได้ไหม
 • ในวันนี้ฉันให้เธอตัดสินใจ
 • จะทุกข์ทนลำบากกับฉันไหม
 • ฉันมีแต่รัก
 • รักที่กินไม่ได้
 • ฉันมีแต่ใจ
 • ที่ช้ำมาแล้วหลายครั้ง
 • ฉันมีแต่ตัว
 • ถ้าเธอไม่กลัวพลาดพลั้ง
 • แล้วคนมาจากดิน
 • จะรักเธอไปจนสิ้นลมหายใจ
 • ฉันมีแต่รัก
 • รักที่กินไม่ได้
 • ฉันมีแต่ใจ
 • ที่ช้ำมาแล้วหลายครั้ง
 • ฉันมีแต่ตัว
 • ถ้าเธอไม่กลัวพลาดพลั้ง
 • แล้วคนมาจากดิน
 • จะรักเธอไปจนสิ้นลมหายใจ
 • แล้วคนมาจากดิน
 • จะรักเธอไปจนตาย
 • ฉันสัญญา
00:00
-00:00
ดูรายละเอียดเพลง
แชร์ไปที่: QZone Sina Weibo
🎧 เพลงเนื้อหาดีๆ🤘

94 11 3986

2021-7-27 14:24 iPhone 11 Pro Max

ชาร์ตของขวัญ

รวม: 0 208

ความเห็น 11