โตแล้ว (NOONA)

RYO:ปิ๊งเลย แค่พบก็ชอบเลย

 • RYO:ปิ๊งเลย แค่พบก็ชอบเลย
 • RYO:ส่งยิ้มก็ยิ้มกลับ โอ่น่ารักจริงๆ เลยคนนี้ Yeah
 • RYO:หลงเลย อยู่ใกล้ก็รักเลย
 • RYO:ได้พูดได้รู้จัก โอ่น่ารักให้ตายคนอะไร Baby
 • KS”:แต่ปัญหาอย่างเดียวคือต้องเรียกว่าพี่สาว
 • KS”:ทั้งที่ไอ้เรานั้นหวังจะเป็นแฟน
 • KS”:ก็รู้ว่าเด็กแต่ไม่เอาตำแหน่งน้องชาย
 • RYO:เล็กก็เล็กแต่ตัวแต่หัวใจผมโตแล้ว
 • RYO:รักก็รักหมดใจที่ให้ไปน่ะหมดแล้ว
 • RYO:รู้ก็รู้อายุกับหัวใจรวมกันแล้ว
 • RYO:คำตอบคือ คุณ คุณ คุณและคุณเท่านั้น
 • RYO:จะโตให้ทันเลยคอยดู
 • RYO:จะโตให้ทันเลยคอยดู
 • RYO:จะโตให้ทันเลยคอยดู
 • RYO:พี่สาวครับ อยากดูแลครับพี่ครับ
 • RYO:ขอได้ไหมแค่สักที ที่ไม่มองอายุก่อนหัวใจ
 • KS”:จะให้ทำยังไงก็เด็กน้อยในสายตา
 • KS”:แต่ถ้าไม่ลองรักแล้วจะเสียดาย
 • KS”:รักจริงไม่ปล่อยไม่โกงไม่อ่อยผมสัญญา
 • RYO:เล็กก็เล็กแต่ตัวแต่หัวใจผมโตแล้ว
 • RYO:รักก็รักหมดใจที่ให้ไปน่ะหมดแล้ว
 • RYO:รู้ก็รู้อายุกับหัวใจรวมกันแล้ว
 • RYO:คำตอบคือ คุณ คุณ คุณและคุณเท่านั้น
 • RYO:จะโตให้ทันเลยคอยดู
 • RYO:จะโตให้ทันเลยคอยดู
 • RYO:จะโตให้ทันเลยคอยดู
 • KS”:เล็กก็เล็กแต่ตัวแต่หัวใจผมโตแล้ว
 • KS”:รักก็รักหมดใจที่ให้ไปน่ะหมดแล้ว
 • KS”:รู้ก็รู้อายุกับหัวใจรวมกันแล้ว
 • KS”:คำตอบคือ คุณ คุณ คุณและคุณเท่านั้น
 • KS”:จะโตให้ทันเลยคอยดู
 • Both:เล็กก็เล็กแต่ตัวแต่หัวใจผมโตแล้ว
 • Both:รักก็รักหมดใจที่ให้ไปน่ะหมดแล้ว
 • Both:รู้ก็รู้อายุกับหัวใจรวมกันแล้ว
 • Both:คำตอบคือ คุณ คุณ คุณและคุณเท่านั้น
 • Both:จะโตให้ทันเลยคอยดู
 • Both:จะโตให้ทันเลยคอยดู
 • Both:จะโตให้ทันเลยคอยดู
00:00
-00:00
View song details
Shared to: QZone Sina Weibo
🧡

127 1 3594

2020-1-20 18:36 iPhone SE

Gifts

Total: 0 7

Comments 1

 • Betsy 2020-1-31 22:20

  keep making covers please