Dĩ Vãng Cuộc Tình

Đã lâu rồi từ ngày em ra đi

 • Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
 • Để trái tim ta đă mang thýőng đau
 • Ta mő těm về lại nơi chốn cũ
 • Těm chút dý âm của cuộc tình xưa
 • Trong cuộc đời nào được như ý muốn
 • Nhiều lúc yêu thương đă không trọn vẹn
 • Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
 • Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi
 • Nguyện xin giữ những dĩ văng lŕ giấc mơ
 • Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
 • Từng lời nói từng khúc hát còn vang mãi
 • Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
 • Để giờ đây hai ta phải khổ đau
 • Mŕ sao không hề tha thứ cho nhau một lần
 • Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
 • Để trái tim ta đă mang thýőng đau
 • Ta mő těm về lại nơi chốn cũ
 • Těm chút dý âm của cuộc tình xưa
 • Trong cuộc đời nào được như ý muốn
 • Nhiều lúc yêu thương đă không trọn vẹn
 • Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
 • Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi
 • Nguyện xin giữ những dĩ văng lŕ giấc mơ
 • Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
 • Từng lời nói từng khúc hát còn vang mãi
 • Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
 • Để giờ đây hai ta phải khổ đau
 • Mŕ sao không hề tha thứ cho nhau một lần
 • Nguyện xin giữ những dĩ văng lŕ giấc mơ
 • Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
 • Từng lời nói từng khúc hát còn vang mãi
 • Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
 • Để giờ đây hai ta phải khổ đau
 • Mŕ sao không hề tha thứ cho nhau cho nhau một lần
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

70 2 3301

1-20 19:41 iPhone 11

Quà

Tổng: 0 0

Bình luận 2