Con đường xưa em đi

Con đường xưa em đi

 • Con đường xưa em đi
 • Vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dâng tái tê
 • Anh làm thơ vu quy
 • khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi
 • Những mùa trăng vu quy
 • Vì mưa gió không về
 • Chiến trường anh bước đi
 • Có nàng hoen đôi mi
 • Ngóng theo đường vắng hoe
 • Hỏi còn ai cố tri
 • Em ơi nhìn gió lên khơi
 • Lòng có trông vời một người xa cuối trời
 • Nơi đây phiên gác canh dài
 • E ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài
 • Anh ơi màu áo phong sương
 • Mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng
 • Dâng hoa dâng hết ân tình
 • Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ
 • Con đường xưa em đi thời gian có quên gì
 • Dá mòn kia vẫn ghi
 • Ghi một đêm trăng thanh
 • Quán bên đường vắng tênh
 • Chỉ còn em với anh
 • Con đường xưa em đi
 • Vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dâng tái tê
 • Anh làm thơ vu quy
 • Khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi
 • Những mùa trăng vu quy
 • Vì mưa gió không về
 • Chiến trường anh bước đi
 • Có nàng hoen đôi mi
 • Ngóng theo đường vắng hoe
 • Hỏi còn ai cố tri
 • Em ơi nhìn gió lên khơi
 • Lòng có trông vời một người xa cuối trời
 • Nơi đây phiên gác canh dài
 • E ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài
 • Anh ơi màu áo phong sương
 • Mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng
 • Dâng hoa dâng hết ân tình
 • Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ
 • Con đường xưa em đi thời gian có quên gì
 • Dá mòn kia vẫn ghi
 • Ghi một đêm trăng thanh
 • Quán bên đường vắng tênh
 • Chỉ còn em với anh
 • Ghi một đêm trăng thanh
 • Quán bên đường vắng tênh
 • Chỉ còn em với anh
 • Ghi một đêm trăng thanh
 • Quán bên đường vắng tênh
 • Chỉ còn em với anh
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
Đến tham gia màn song ca của tôi!

3770 37 1586

2021-5-16 21:17 iPhone 11

Quà

Tổng: 3 140

Bình luận 37