Chờ Người Nơi Ấy

Ngồi lại nhấp chén say

 • Ngồi lại nhấp chén say
 • Lắng trong lòng mình những đắng cay
 • Ngày dài thấm thoắt rơi
 • Muốn quên đi những phận bèo trôi
 • Ngọc ngà cũng mấy phen
 • Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
 • Ngồi buồn ngó gót sen
 • Trách sao cõi đời này đỏ đen
 • Chờ người nơi ấy
 • Về đây mang theo những dấu yêu
 • Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
 • Chờ người đâu thấy
 • Người còn hoài xa cách xa
 • Một mình trong đêm lắng nghe gió than
 • Ngồi lại nhấp chén say
 • Lắng trong lòng mình những đắng cay
 • Ngày dài thấm thoắt rơi
 • Muốn quên đi những phận bèo trôi
 • Ngọc ngà cũng mấy phen
 • Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
 • Ngồi buồn ngó gót sen
 • Trách sao cõi đời này đỏ đen
 • Chờ người nơi ấy
 • Về đây mang theo những dấu yêu
 • Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
 • Chờ người đâu thấy
 • Người còn hoài xa cách xa
 • Một mình trong đêm lắng nghe gió than
 • Vì lời ai hứa
 • Một ngày dìu em bước đi
 • Tìm về nơi xa phút giây yên bình
 • Đầu non cuối gió
 • Người còn là mây viễn du
 • Để lại đằng sau tiếng ai thở dài
 • Ngồi lại nhấp chén say
 • Lắng trong lòng mình những đắng cay
 • Ngày dài thấm thoắt rơi
 • Muốn quên đi những phận bèo trôi
 • Ngọc ngà cũng mấy phen
 • Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
 • Ngồi buồn ngó gót sen
 • Trách sao cõi đời này đỏ đen
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

90 1 4121

1-20 20:20 iPhone 11

Quà

Tổng: 0 0

Bình luận 1