Xuân Không Về

Nằm nghe xuân đã dừng chân trước thềm

 • Nằm nghe xuân đã dừng chân trước thềm
 • Tết càng gần đường về quê càng xa
 • Giọt mưa xuân vương trên cánh hoa
 • Tim mình như đứa bé xa nhà
 • Bao lần xuân là bấy nhiêu lần khóc òa
 • Mẹ đừng nhớ cha đừng mong quá nhiều
 • Tết lại về nhưng con không về tới
 • Thành đô nơi đây bao lắng lo
 • Đâu phải ai cũng muốn chuyện trò
 • Thương người ta nên lỡ thêm một chuyến đò
 • Chẳng cần giàu sang gấm hoa chẳng cần đẹp xinh thướt tha
 • Chỉ cần sớm xuân bình minh được nhìn thấy mẹ thấy cha
 • Trót theo người thương đến đây
 • Thương trọn cả đời đắm say
 • Giấu trọn nước mắt vào trong hẹn xuân sau về xuân ơi
 • Có đêm giật mình nhớ ra không còn ở nhà với cha
 • Cũng chỉ khóc thầm thế thôi rồi lặng đi trong giấc mơ
 • Giữa dòng đời bao chuyến xe chuyến nào trở về với mẹ
 • Giấu trọn nước mắt vào trong hẹn xuân sau về xuân ơi
 • Mẹ đừng nhớ cha đừng mong quá nhiều
 • Cha đừng mong quá
 • Tết lại về nhưng con không về tới
 • Con không về
 • Thành đô nơi đây bao lắng lo
 • Đâu phải ai cũng muốn chuyện trò
 • Thương người ta nên lỡ thêm một chuyến đò
 • Chẳng cần giàu sang gấm hoa chẳng cần đẹp xinh thướt tha
 • Chỉ cần sớm xuân bình minh được nhìn thấy mẹ thấy cha
 • Trót theo người thương đến đây
 • Thương trọn cả đời đắm say
 • Giấu trọn nước mắt vào trong hẹn xuân sau về xuân ơi
 • Có đêm giật mình nhớ ra không còn ở nhà với cha
 • Cũng chỉ khóc thầm thế thôi rồi lặng đi trong giấc mơ
 • Giữa dòng đời bao chuyến xe chuyến nào trở về với mẹ
 • Giấu trọn nước mắt vào trong hẹn xuân sau về xuân ơi
 • Chẳng cần giàu sang gấm hoa chẳng cần đẹp xinh thướt tha
 • Chỉ cần sớm xuân bình minh được nhìn thấy mẹ thấy cha
 • Trót theo người thương đến đây
 • Thương trọn cả đời đắm say
 • Giấu trọn nước mắt vào trong hẹn xuân sau về xuân ơi
 • Giữa đêm giật mình nhớ ra đã được ở nhà với cha
 • Ước nguyện của con ngày xuân được cùng nói cười thiết tha
 • Giữa dòng đời bao chuyến xe chuyến nào trở về với mẹ
 • Giấu trọn nước mắt vào trong hẹn xuân sau về xuân ơi
 • Vỡ òa nước mắt trào dâng hẹn xuân nay về xuân ơi
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

53 1 4339

1-19 23:59 iPhone 11

Quà

Tổng: 0 20

Bình luận 1