Chim Trắng Mồ Côi

Tình anh như nước con sông dài

 • Tình anh như nước con sông dài
 • Con nước về cho cây trái trổ bông
 • Tình em như lúa xanh trên đồng
 • Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông
 • Chiều quê hai đứa hay vui đùa
 • Em cánh cò anh chim sáo mồ côi
 • Phù sa vun đắp chia đôi bờ
 • Anh bên bồi em bên lở mong chờ
 • Thương nghe câu mái đẩy
 • Nhớ điệu lý tình tang
 • Ngân nga khúc chờ nhau
 • Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau
 • Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu
 • Chim sáo bay xa mãi không về
 • Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở
 • Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ
 • Thương chim quyên nức nở
 • Thương con cá rô trên đồng
 • Nghe chim trắng mồ côi
 • Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong
 • Ơi ơi lý nàng ơi ơi lý chàng ơi
 • Ơi lý nàng ơi em thương mà em đợi
 • Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ
 • Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi
 • Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm
 • Ơi chim sáo mồ côi chim trắng mình ên
 • Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi
 • Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng
 • Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời
 • Chim sáo không về cánh cò mồ côi
 • Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em
 • Tình anh như nước con sông dài
 • Con nước về cho cây trái trổ bông
 • Tình em như lúa xanh trên đồng
 • Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông
 • Chiều quê hai đứa hay vui đùa
 • Em cánh cò anh chim sáo mồ côi
 • Phù sa vun đắp chia đôi bờ
 • Anh bên bồi em bên lở mong chờ
 • Thương nghe câu mái đẩy
 • Nhớ điệu lý tình tang
 • Ngân nga khúc chờ nhau
 • Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau
 • Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu
 • Chim sáo bay xa mãi không về
 • Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở
 • Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ
 • Thương chim quyên nức nở
 • Thương con cá rô trên đồng
 • Nghe chim trắng mồ côi
 • Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong
 • Ơi ơi lý nàng ơi ơi lý chàng ơi
 • Ơi lý nàng ơi em thương mà em đợi
 • Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ
 • Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi
 • Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm
 • Ơi chim sáo mồ côi chim trắng mình ên
 • Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi
 • Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng
 • Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời
 • Chim sáo không về cánh cò mồ côi
 • Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em
 • Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời
 • Chim sáo không về cánh cò mồ côi
 • Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
Đến tham gia màn song ca của tôi!

4063 46 2463

2021-5-2 21:32 iPhone 11

Quà

Tổng: 0 126

Bình luận 46