Con Đường Màu Xanh

Này người yêu

 • Này người yêu
 • Xin quay mặt đi
 • Đã hết yêu thương nhau rồi
 • Này người yêu anh đi về đi
 • Nhưng xin anh đừng hờn trách tôi
 • Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
 • Từng giọt mưa bay trong chờ mong
 • Khẽ xóa môi son phai nhạt
 • Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu
 • Cho ai lòng càng nát tan
 • Vì giờ đây tôi và em chia tay
 • Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly
 • Em cô đơn trên con đường dài
 • Giọt nước mắt hãy lau thật khô
 • Vì không muốn thấy em u sầu
 • Tôi mong em từ nay
 • Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
 • Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly
 • Em thênh thang trên con đường về
 • Giọt nước mắt hãy lau thật khô
 • Tình yêu đã tan theo mây trời
 • Tôi mong em từ nay
 • Nhìn lại con đường em đi trên
 • Này người yêu
 • Xin quay mặt đi
 • Đã hết yêu thương nhau rồi
 • Này người yêu anh đi về đi
 • Nhưng xin anh đừng hờn trách tôi
 • Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
 • Từng giọt mưa bay trong chờ mong
 • Khẽ xóa môi son phai nhạt
 • Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu
 • Cho ai lòng càng nát tan
 • Vì giờ đây tôi và em chia tay
 • Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly
 • Em cô đơn trên con đường dài
 • Giọt nước mắt hãy lau thật khô
 • Vì không muốn thấy em u sầu
 • Tôi mong em từ nay
 • Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
 • Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly
 • Em thênh thang trên con đường về
 • Giọt nước mắt hãy lau thật khô
 • Tình yêu đã tan theo mây trời
 • Tôi mong em từ nay
 • Nhìn lại con đường em đi trên
 • Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly
 • Em cô đơn trên con đường dài
 • Giọt nước mắt hãy lau thật khô
 • Vì không muốn thấy em u sầu
 • Tôi mong em từ nay
 • Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
 • Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly
 • Em thênh thang trên con đường về
 • Giọt nước mắt hãy lau thật khô
 • Tình yêu đã tan theo mây trời
 • Tôi mong em từ nay
 • Nhìn lại con đường em đi trên
 • Đầy màu xanh
 • Đầy màu xanh
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
Đến tham gia màn song ca của tôi!

103 0 2396

2021-11-19 22:11 iPhone 11

Quà

Tổng: 0 3

Bình luận 0