Bất Quá Nhân Gian

Dù khoan dung và không thiệt hơn thì sao

 • Dù khoan dung và không thiệt hơn thì sao
 • Vì tổn thương vẫn không tránh được
 • Mặc dù cuộc đời toàn những ấm êm
 • Nhưng buồn đau đâu vơi phải không
 • Dù thật thà con tim luôn thành tâm
 • Mà dối gian luôn vây quanh ta sao quá nhiều
 • Tuy ta còn nhiều điều khốn khó
 • Nhưng mi rơi lệ
 • Vì chợt nhìn thấy ai cơ hàn
 • Hỡi trăng sáng trăng chớ ngủ nữa
 • Thấy không ai đang đắm trong rượu cay
 • Trong đêm sương một mình đang nhớ thương
 • Nhớ thương ai
 • Bụi trần đi qua ánh trăng tàn
 • Bừng sáng mãi trăng đêm hiền hòa
 • Đi qua bao nhiêu khó khăn
 • Bao lọc lừa
 • Bao ganh đua hôm nay cũng thế thôi
 • Nâng chén rượu này
 • Quên hết những lợi danh
 • Dù khoan dung
 • Và không thiệt hơn thì sao
 • Vì tổn thương vẫn không tránh được
 • Mặc dù cuộc đời toàn những ấm êm
 • Nhưng buồn đau đâu vơi phải không
 • Dù thật thà con tim luôn thành tâm
 • Mà dối gian
 • Luôn vây quanh ta sao quá nhiều
 • Tuy ta còn nhiều điều khốn khó
 • Nhưng mi rơi lệ
 • Vì chợt nhìn thấy ai cơ hàn
 • Hỡi trăng sáng trăng chớ ngủ nữa
 • Thấy không ai đang đắm trong rượu cay
 • Trong đêm sương một mình đang nhớ thương
 • Nhớ thương ai
 • Bụi trần đi qua ánh trăng tàn
 • Bừng sáng mãi trăng đêm hiền hòa
 • Đi qua bao nhiêu khó khăn
 • Bao lọc lừa
 • Bao ganh đua hôm nay cũng thế thôi
 • Nâng chén rượu này
 • Quên hết những lợi danh
 • Hỡi trăng sáng trăng chớ ngủ nữa
 • Thấy không ai đang đắm trong rượu cay
 • Trong đêm sương một mình đang nhớ thương
 • Nhớ thương ai
 • Bụi trần đi qua ánh trăng tàn
 • Bừng sáng mãi trăng đêm hiền hòa
 • Đi qua bao nhiêu khó khăn
 • Bao lọc lừa
 • Bao ganh đua hôm nay cũng thế thôi
 • Nâng chén rượu này
 • Quên hết những lợi danh
 • Bao ganh đua hôm nay cũng thế thôi
 • Nâng chén rượu này
 • Quên hết những lợi danh
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

281 26 1

2021-12-31 20:21 iPhone 11

Quà

Tổng: 1 18

Bình luận 26