Phải Lòng Con Gái Bến Tre

Bậu sang phà Rạch Miễu

 • Bậu sang phà Rạch Miễu
 • Qua lẽo đẽo theo sau
 • Đôi bóng trăng trên đầu ơ hờ hường như áo cô dâu
 • Áo bậu đỏ cánh kiến ơ hơ da bậu vàng phù sa
 • Mắt ngời xanh nước biển tim bậu hồng lòng qua
 • Bậu sang phà Rạch Miễu
 • Ngoe nguẩy xuống Bến Tre
 • Về Cái Mơn Lương Hòa hay là
 • Về Sơn Đốc Ba Tri
 • Guốc bậu rụng tiếng lá ơ hơ
 • Thoang thoảng mùi làm duyên
 • Thoáng mùi thương quá đỗi
 • Mùi tình Lục Vân Tiên
 • Đợi ánh trăng lên đầu cầu soi bước em về
 • Lòng Qua như con nước lênh đênh vào trong mong nhớ
 • Vịnh Bến Tre tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi
 • Bậu sang phà Rạch Miễu
 • Vô Chợ Giữa nhởn nhơ
 • Về Trúc Giang đang chờ hay về
 • Cù Lao Ốc trăng mơ
 • Tức bàn chân quấn quýt ớ hơ quanh quẩn vòng thủy chung
 • Bóng dừa vương áo mỏng
 • In đậm chùm yêu thương
 • Bậu sang phà Rạch Miễu
 • Thăm trường cũ Nam Phương
 • Lư lắc lư xe thổ ha mộ
 • Chèn ơi quá dễ thương
 • Quyết lòng theo bén gót ớ hơ
 • Năn nỉ hoài hổng nghe
 • Ước gì đương trắc trở gặp nụ cười Bến Tre
 • Bậu sang phà Rạch Miễu
 • Vô Chợ Giữa nhởn nhơ
 • Về Trúc Giang đang chờ hay về
 • Cù Lao Ốc trăng mơ
 • Tức bàn chân quấn quýt ớ hơ quanh quẩn vòng thủy chung
 • Bóng dừa vương áo mỏng
 • In đậm chùm yêu thương
 • Bậu sang phà Rạch Miễu
 • Thăm trường cũ Nam Phương
 • Lư lắc lư xe thổ ha mộ
 • Chèn ơi quá dễ thương
 • Quyết lòng theo bén gót ớ hơ
 • Năn nỉ hoài hổng nghe
 • Ước gì đương trắc trở gặp nụ cười Bến Tre
 • Bến Tre ơi Bến Tre ời
 • Có nhớ gã thương hồ
 • Khua dầm trong nắng đục
 • Lẩn thẩn sầu bán thơ
 • Bến Tre ơi Bến Tre
 • Bến Tre ơi Bến Tre
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

161 0 4707

1-20 20:14 iPhone 11

Quà

Tổng: 0 1

Bình luận 0