Người Hãy Quên Em Đi

Người yêu hỡi

 • Người yêu hỡi
 • Dù gì cũng xa nhau rồi
 • Ngày nào chiếc hôn bao đêm rã rời
 • Giờ đã hết rồi
 • Chẳng còn hơi ấm trên đầu môi
 • Người yêu hỡi
 • Giờ đây tiếng yêu phai phôi
 • Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời
 • Giọt nước mắt rơi
 • Lặng nghe dòng thời gian trôi
 • Người hãy quên em đi
 • Và đừng yêu em nữa
 • Nếu anh không còn gì để vương vấn
 • Người hãy quên em đi
 • Đừng chờ mong chi nữa
 • Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa
 • Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền
 • Vậy coi như mình kết thúc êm đềm
 • Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm
 • Người hãy quên em đi
 • Từng lời hứa
 • Hẹn thề có nhau trọn đời
 • Ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời
 • Chẳng hề nghĩ ngợi
 • Chỉ cần hai chúng ta mà thôi
 • Để giờ đây
 • Lòng đớn đau khi ai đổi thay
 • Lời hứa xưa kia tan theo khói mây
 • Mình em chốn đây
 • Một mình ôm bao đắng cay
 • Người hãy quên em đi
 • Và đừng yêu em nữa
 • Nếu anh không còn gì để vương vấn
 • Người hãy quên em đi
 • Đừng chờ mong chi nữa
 • Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa
 • Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền
 • Vậy coi như mình kết thúc êm đềm
 • Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm
 • Người hãy quên em đi
 • Người hãy quên em đi
 • Và đừng yêu em nữa
 • Nếu anh không còn gì để vương vấn
 • Người hãy quên em đi
 • Đừng chờ mong chi nữa
 • Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa
 • Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền
 • Vậy coi như mình kết thúc êm đềm
 • Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm
 • Người hãy quên em đi
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

37 1 3544

1-20 19:46 iPhone 11

Quà

Tổng: 0 0

Bình luận 1