Làng Quan Họ Quê Tôi

Làng quan họ quê tôi tháng giêng mùa hát hội

 • Làng quan họ quê tôi tháng giêng mùa hát hội
 • Những đêm trăng hát gọi con sông cầu làng bao xanh
 • Làng những làng quan họ xanh xanh
 • Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ
 • Tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao người ơi
 • Nón quai thao nói gì người ơi
 • Người ơi làng quan họ quê tôi
 • Giữa đình hồ bán nguyệt chị cả tựa mạn thuyền
 • Anh hai ngồi bẻ lái quan họ về mà là về trao duyên
 • Ấy quan họ về mà là về trao duyên ơ hơ
 • Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ
 • Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ
 • Xin gửi cả ánh trăng quê mình
 • Trong lời hát tiễn anh lên đường
 • Làng quan họ quê tôi tháng giêng mùa hát hội
 • Những đêm trăng hát gọi con sông cầu làng bao xanh
 • Làng những làng quan họ xanh xanh
 • Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ
 • Tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao người ơi
 • Nón quai thao nói gì người ơi
 • Người ơi làng quan họ quê tôi
 • Những năm bom mỹ thả loan phượng vẫn ăn xoài
 • Hương thơm đồng lúa chín
 • Quan họ về mà là về trao duyên
 • Ấy quan họ về là về trao duyên ơ hơ
 • Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ
 • Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ
 • Xin gửi cả ánh trăng quê mình
 • Trong lời hát nhắn anh nhớ về quan họ quê tôi
 • Làng quan họ quê tôi
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

105 5 2879

1-20 20:26 iPhone 11

Quà

Tổng: 0 0

Bình luận 5