Cô Đơn Giữa Cuộc Tình

Em cô đơn quá giữa bao chuyện của đôi ta

 • Em cô đơn quá giữa bao chuyện của đôi ta
 • Em thấy sợ hãi hai chúng ta đang trôi về hai nơi
 • Bao lâu ta đã chẳng còn thể nói với nhau
 • Trong em là bể tan những nghĩ suy cứ chồng chéo lên nhau
 • Giờ đây đôi ta lạ lẫm
 • Giờ đây ta cứ như hai người dưng
 • Dù còn yêu và yêu
 • Dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôi
 • Nhưng đêm về giật mình nhận ra
 • Mình đã xa lắm
 • Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm
 • Cố sắt đá bên ngoài để che giấu khi con tim tổn thương
 • Khi ngưới ta cô đơn chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chi
 • đôi tim xưa thấy nhau nay đã khác nhịp rồi
 • Giờ đây đôi ta lạ lẫm
 • Giờ đây ta cứ như hai người dưng
 • Dù còn yêu và yêu
 • Dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôi
 • Nhưng đêm về giật mình nhận ra
 • Mình đã xa lắm
 • Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm
 • Cố sắt đá bên ngoài để che giấu khi con tim tổn thương
 • Khi ngưới ta cô đơn chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chi
 • đôi tim xưa thấy nhau nay đã khác nhịp rồi
 • Em đã sống với nỗi cô đơn trong em dường như quá lâu
 • Sống với nỗi nghi ngờ giờ đây đã như là một thói quen
 • Cố kìm nén cảm xúc giấu vào trong tim mãi mãi vể sau
 • để lỡ nếu có mất nhau sẽ không thấy tuyệt vọng
 • để lỡ nếu có mất nhau sẽ không thấy tuyệt vọng
00:00
-00:00
Xem chi tiết bài hát
Được chia sẻ cho: QZone Sina Weibo
Hãy lắng nghe bản đơn ca của tôi!

156 2 2827

1-19 23:47 iPhone 11

Quà

Tổng: 0 2

Bình luận 2