สาวเทคนิค

ชอบก็ให้แม่มาขอ

 • ชอบก็ให้แม่มาขอ
 • อย่ารอให้มันนานแรง
 • น้องเป็นสาวแก้มแดง
 • พี่อย่าแกล้ง
 • ให้น้องคอยนาน
 • พี่ไม่แกล้ง
 • ให้น้องคอยนาน
 • สาวเทคนิค
 • ตาคมผมยาว
 • แล้วไซพี่บ่าว
 • ไม่มาเอาใจ
 • น้องเป็นสาว
 • เรียนวิทยาลัย
 • แล้วไซพี่ไซ
 • ไม่ลองจีบแล
 • สาวเทคนิค
 • ผมหยิกตาคม
 • พี่ยังเคยชม
 • ว่างามน่าแล
 • สาวตาคม
 • หัวใจยังอ่อนแอ
 • ถ้าพี่รักแท้
 • ก็ให้แม่มาดู
 • ชอบก็ให้แม่มาขอ
 • อย่ารอให้มันนานแรง
 • น้องเป็นสาวแก้มแดง
 • พี่อย่าแกล้ง
 • ให้น้องคอยนาน
 • พี่ไม่แกล้ง
 • ให้น้องคอยนาน
 • ถ้าพี่จีบสาวพานิชย์
 • แล้วพี่มีสิทธิ์
 • ไม่เชื่อลองดู
 • ถ้าพี่ จีบสาวก่อสร้าง
 • หัวใจยังว่าง
 • ไม่เชื่อลองดู
 • น้องนี้ยังไร้คู่
 • ไม่เชื่อมาดู
 • ได้ที่เทคนิค
 • สาวเทคนิค
 • ตาคมผมยาว
 • แล้วไซพี่บ่าว
 • ไม่มาเอาใจ
 • น้องเป็นสาว
 • เรียนวิทยาลัย
 • แล้วไซพี่ไซ
 • ไม่ลองจีบแล
 • สาวเทคนิค
 • ผมหยิกตาคม
 • พี่ยังเคยชม
 • ว่างามน่าแล
 • สาวตาคม
 • หัวใจยังอ่อนแอ
 • ถ้าพี่รักแท้
 • ก็ให้แม่มาดู
 • ชอบก็ให้แม่มาขอ
 • อย่ารอให้มันนานแรง
 • น้องเป็นสาวแก้มแดง
 • พี่อย่าแกล้ง
 • ให้น้องคอยนาน
 • พี่ไม่แกล้ง
 • ให้น้องคอยนาน
 • ถ้าพี่จีบสาวพานิชย์
 • แล้วพี่มีสิทธิ์
 • ไม่เชื่อลองดู
 • ถ้าพี่ จีบสาวก่อสร้าง
 • หัวใจยังว่าง
 • ไม่เชื่อลองดู
 • น้องนี้ยังไร้คู่
 • ไม่เชื่อมาดู
 • ได้ที่เทคนิค
 • ชอบก็ให้แม่มาขอ
 • อย่ารอให้มันนานแรง
 • น้องเป็นสาวแก้มแดง
 • พี่อย่าแกล้ง
 • ให้น้องคอยนาน
 • พี่ไม่แกล้ง
 • ให้น้องคอยนาน
00:00
-00:00
ดูรายละเอียดเพลง
แชร์ไปที่: QZone Sina Weibo

171 5 6953

2020-6-15 21:43 iPhone 6s Plus

ชาร์ตของขวัญ

รวม: 0 29

ความเห็น 5